Additional Information 01

Buổi cố vấn đầu tiên diễn ra thế nào?

Lần gặp đầu tiên sẽ giúp học thảo luận những hoạch định tương lai của mình với cố vấn học thuật.

Trong suốt buổi nói chuyện học sinh sẽ:

  • Định hình về những điều sẽ giúp bạn chạm đến ngôi trường mơ ước.
  • Nhận lộ trình sơ khởi và thông tin chi tiết về những hỗ trợ của Crimson
  • Hiểu về điều kiện về thời gian và tài chính để sẵn sàng chinh phục trường Top
  • Thảo luận về điểm mạnh và điểm cần cải thiện của hồ sơ ứng tuyển

Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

Buổi nói chuyện với cố vấn của Crimson sẽ diễn ra như thế nào?

Buổi cố vấn 1-1 đầu tiên cùng cố vấn học thuật của Crimson là cơ hội để các bạn học sinh và gia đình trao đổi cụ thể về kế hoạch du học trong tương lai

Buổi nói chuyện với cố vấn sẽ giúp:

  • Đánh giá năng lực ứng tuyển của học sinh và nhữn gợi ý để tối đa hoá khả năng được nhận vào các trường đại học mơ ước.
  • Nhận được những lời khuyên cho cá nhân về những điểm cần cải thiện.
  • Hiểu về những đầu tư về thời gian, cũng như tài chính cho quyết định du học.
  • Thảo luận chuyên sâu về điểm mạnh của hồ sơ ứng tuyển.

Buổi cố vấn diễn ra trong bao lâu?

Buổi nói chuyện cùng cố vấn thường diễn ra trong 45-60 phút.

Cố vấn học thuật là ai?

Cố vấn học thuật là những người đầu tiên tìm hiểu thông tin về năng lực ứng tuyển và nguyện vọng của học sinh và đưa ra những lời khuyên ban đầu về chiến lược du học của các bạn học sinh và gia đình.

Cố vấn học thuật sẽ giúp đưa ra những mục tiêu học tập, rèn luyện và lộ trình ứng tuyển cơ bản dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu của các bạn học sinh.

Những cố vấn là những người luôn bên cạnh hỗ trợ và định hướng bạn trong những bước đầu tiên lên chiến lược du học, cũng như làm việc với đội ngũ của Crimson sau này.

Tôi muốn tìm hiểu nhiều hỗ trợ khác nhau của Crimson, nhưng form chỉ được chọn một.

Nếu bạn đang tìm hiểu nhiều hỗ trợ và dịch vụ khác nhau của Crimson, bạn có thể đề cập chi tiết với cố vấn hỗ trợ bạn trong buổi nói chuyện đầu tiên. Form thông tin này chỉ là bước đầu giúp chúng tôi có thông tin và chuẩn bị cho buổi tư vấn với các bạn học sinh và gia đình được tốt hơn.

Bắt đầu cùng Crimson

Sẵn sàng khởi động hành trình chinh phục các trường Đại học hàng đầu. Điền thông tin bên dưới và cố vấn học thuật sẽ liên bạn trong thời gian sớm nhất để thảo luận về năng lực ứng tuyển và những hỗ trợ của Crimson.

Tôi là...
Tôi đang quan tâm...
Thông tin liên hệ của tôi là...