background image

Ban Lãnh đạo, Cố vấn và Tài trợ của chúng tôi

Crimson Education được vận hành bởi các nhà lãnh đạo về giáo dục, kinh doanh và công nghệ

Crimson được đồng sáng lập bởi Jamie Beaton, Fangzhou Jiang và Sharndre Kushor, đều là là người New Zealand. Họ được truyền cảm hứng từ các mục tiêu và thành tích học tập của chính họ, đặt ra để giúp các sinh viên khác đạt được mục tiêu tuyển sinh đại học cá nhân của họ.

Với tầm nhìn cân bằng sân chơi tuyển sinh đại học và phát triển hỗ trợ tuyển sinh đại học và công nghệ giáo dục vào thế kỷ 22, từ nhóm nhỏ họ đã phát triển thành một đội ngũ chuyên gia toàn cầu.

Trong những năm trôi qua, Crimson đã tiếp tục thu hút những bộ óc được kính trọng, thành công và giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, công nghệ và đầu tư mạo hiểm làm thành viên hội đồng quản trị, cố vấn, chủ tịch và nhà đầu tư.

Tìm hiểu thêm về đội ngũ điều hành và cố vấn cung cấp đứng sau Crimson, và các nhà đầu tư của chúng tôi bên dưới.

Who we are

Thành viên Hội đồng Quản trị và Giám sát viên

Cố vấn

Hội đồng Chủ tịch CGA

Các nhà đầu tư

Tại Crimson, chúng tôi rất hân hạnh có được những nhà đầu tư tin vào sức mạnh của giáo dục và tầm quan trọng của giáo dục toàn cầu. Các nhà đầu tư của chúng tôi là những cá nhân thành công và những công ty lớn, với khách hàng hiện tại của họ là những công ty lớn như Facebook, AirBnB, LinkedIn, Quora, Eventbrite, Stripe, v.v.

Các nhà đầu tư giáo dục

Các công ty hàng đầu thế giới khác mà các nhà đầu tư của chúng tôi đã đầu tư vào