Logo of Crimson Education
background image

อยากเข้าเรียน Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge ต้องทำอย่างไร?! หาคำตอบได้ที่นี่...

นักเรียนของ Crimson มากกว่า 1,500 คน ทั่วโลกได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ดาวน์โหลดคู่มือสถิติการรับสมัครและตัวอย่างนักเรียนของเราเพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและความช่วยเหลือของ Crimson

Accepted

358

การตอบรับจากมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League

126

การตอบรับจากมหาวิทยาลัย Oxford & Cambridge

2,200+

การตอบรับจากมหาวิทยาลัย Top 50 ใน US

800+

การตอบรับจากมหาวิทยาลัย Top 10 ใน UK

สถิติการรับสมัครล่าสุดของนักเรียน Crimson และ case studies นักเรียนที่ได้เข้าเรียน Ivy League!

Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Columbia, MIT and UPenn! นักเรียน Crimson Class of 2025 ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐเมริกาด้วยโอกาสการได้รับการตอบรับที่เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า! จากการใช้บริการของ Crimson เมื่อเทียบกับนักเรียนทั่วไป

Oxford, Cambridge, UCL, Imperial, King’s College London, LSE… นักเรียน Crimson ได้รับมากกว่า 400 การตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในปีนี้ที่อัตราการรับเข้าศึกษาต่ำลงอย่างมาก!

ถ้าคุณอยากเป็นนักเรียนคนต่อไปที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ว่าจะใน US หรือ UK ดาวน์โหลดคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้จาก 3 ตัวอย่างนักเรียน Crimson ที่พึ่งได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้เลย

Accepted Students rotating

คู่มือนี้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลสถิติการสมัครเรียนของนักเรียน Crimson ทั้งหมดในรอบปี 2020/2021
  • Highlights ประเทศที่นักเรียนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ
  • ตารางเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การได้รับการตอบรับระหว่างนักเรียน Crimson และนักเรียนอื่นทั่วไป
  • Case Studies นักเรียน Crimson ที่ได้รับการตอบรับจาก MIT (Sophie), Yale (Takenoshin) และ Columbia (Andrew)
who we are - crimson education

Crimson ทำอะไร?

Crimson Education เป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและวางแผนการสมัครเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด การทำงานของ Crimson สามารถเพิ่มโอกาสการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในฝันของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Ivy League, Oxford, Cambridge หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ มากขึ้นถึง 4 เท่า

บริการของ Crimson Education ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่านักเรียนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการวางแผนเฉพาะบุคคลที่ดีและเหมาะสมที่สุดในทุก ๆ ขั้นตอนและองค์ประกอบการสมัคร ตั้งแต่การหาข้อมูลคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผู้เรียน การเตรียมตัวเพื่อสอบต่าง ๆ การเขียนเรียงความเพื่อยื่นสมัครที่จำเป้นต้องเตรียมการอย่างดี รวมไปถึงความช่วยเหลือและแนะนำการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ตลอดจนการเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครประทับใจ

As Seen In Svg

who we are - crimson education

ดาวน์โหลดคู่มือสถิติและ Case Studies นักเรียน Crimson ได้ที่นี่

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อรับคู่มือสถิติและ case studies นี้ *ไม่มีค่าใช้จ่าย

▾เลือก...