background image

ทางลัดการเรียนออนไลน์ของคุณ

ยินดีต้อนรับสู่ Crimson Global Academy โรงเรียนมัธยมออนไลน์ระดับโลกที่เชื่อมโยงนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นกับอาจารย์ระดับโลกพร้อมคุณวุฒิที่ผ่านการรับรอง
background image

การศึกษาที่มุ่งไปที่การเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของนักเรียน

Crimson Global Academy (CGA) เป็นโรงเรียนมัธยมออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนเต็มรูปแบบที่ให้บริการการเรียนการสอนระดับโลกผ่านการถ่ายทอดสดแก่นักเรียนถึงบ้าน

นักเรียนจะจบการศึกษาจากหลักสูตรเร่งรัดหนึ่งปีการศึกษาด้วยวุฒิการศึกษา International GCSE และ A-Level

เรามีทั้งนักเรียนเต็มเวลาและนอกเวลา โดยนักเรียนนอกเวลาจำนวนมากที่เลือกใช้ CGA เพื่อเข้าเรียนวิชา AP หรือ A Level เพิ่มเติม นับเป็นส่วนหนึ่งของ “ความทุ่มเท” ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ฝ่ายรับสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมองหาในตัวนักเรียน

Who are we - Crimson Global Academy
background image

เหตุผลหลักที่ครอบครัวเลือก Crimson Global Academy

พบกับนักเรียนปัจจุบันของ CGA!

รับฟังเรื่องราวจากนักเรียนของCrimson Global Academy ผู้ชื่นชอบเส้นทางการเรียนรู้ตอนนี้
Slide 1 of 3
  •  .
  •  .
  •  .
background image

คุณต้องการทางลัดในการเรียนมัธยมของคุณหรือไม่?