background image

ผู้บริหาร คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และนักลงทุนของเรา

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น – ขับเคลื่อนโดยผู้นำระดับโลกด้านการศึกษา ธุรกิจและเทคโนโลยี

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยชาวนิวซีแลนด์ Jamie Beaton, Fangzhou Jiang และ Sharndre Kushor ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายและความสำเร็จทางวิชาการของตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนคนอื่น ๆ บรรลุเป้าหมายการเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละคน

ด้วยวิสัยทัศน์ในการปรับความเท่าเทียมกันของสนามแข่งขันการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและการช่วยเหลือการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีการศึกษาที่ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 22 ทีมงานเล็ก ๆ จึงเติบโตเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคริมสันยังคงดึงดูดผู้ที่ได้รับการยอมรับ ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์มากที่สุดระดับโลกในด้านการศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยีและการร่วมทุนในฐานะสมาชิกคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ว่าการและนักลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหารและทีมที่ปรึกษาที่เป็นแรงขับเคลื่อนคริมสัน และนักลงทุนผู้ทรงคุณค่าของเราด้านล่าง

Who we are

คณะกรรมการบริหาร และผู้สังเกตการณ์

ที่ปรึกษาของเรา

คณะกรรมการบริหาร CGA

นักลงทุนของเรา

นักลงทุนของเราให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของการศึกษาและความจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาทั่วโลก นักลงทุนของเรามาจากหลากหลายองค์กรและภาคส่วน อาทิ Facebook, Airbnb, LinkedIn, Quora, Eventbrite, Stripe และอีกมากมาย

นักลงทุนสถาบัน

บริษัทชั้นนำระดับโลกอื่น ๆ ที่นักลงทุนของเราร่วมลงทุน