background image

Cornell University

Ithaca, New York

เกี่ยวกับ Cornell University

Cornell University ก่อตั้งขึ้นในปี 1865 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใน Ivy League ที่มีพันธกิจในการ "ค้นพบ สงวน และเผยแพร่ความรู้" วิทยาเขตหลักอยู่ที่ East Hill ใน Ithaca รัฐNew York ด้วยทัศนียภาพเมืองและทะเลสาบ Cayuga บนพื้นที่กว่า 2,300 เอเคอร์และประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ อาคารบริหาร และอาคารเรียน สนามกีฬา หอประชุม และพิพิธภัณฑ์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

A Brief History
ประวัติโดยย่อ

Cornellก่อตั้งขึ้นในปี 1865 โดยร่างกฎหมายวุฒิสภาแห่งรัฐNew Yorkที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันจากการจัดสรรที่ดินของรัฐ ซึ่งวุฒิสมาชิก Ezra Cornell ได้มอบฟาร์ม Ithaca ของเขาให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

General info
ข้อมูลทั่วไป

Cornell เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยและโรงเรียนระดับปริญญาตรีแปดแห่งที่เปิดสอนมากกว่า 4,000 หลักสูตรใน 100 คณะวิชา โดยมีคณาจารย์ที่เป็นถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบลและผู้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์ร่วมด้วย

10% (approx)

อัตราการตอบรับ

1440 - 1550

คะแนน SAT โดยเฉลี่ย

31 - 34

คะแนน ACT โดยเฉลี่ย

3.5 - 4.0

ผล GPA (ชั้นนำของห้องเรียน)
background image

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ Cornell

  • ระดับปริญญาตรี: ศิลปศาสตร์ 4 ปี
  • สังกัด: เอกชน
  • ที่ตั้ง: เขตชนบท
  • สถานะที่พัก: ส่วนใหญ่อยู่ในวิทยาเขต
  • จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี: 6,755 (โดยประมาณ)
  • จำนวนนักศึกษาใหม่: 3,200 (โดยประมาณ)
  • อัตราการตอบรับ: 10% (โดยประมาณ)
Cornell University

ตัวเลขน่ารู้เกี่ยวกับ Cornell

ลำดับของ Cornellจากการจัดอันดับ QS World University Ranking

#14

ลำดับของ Cornellจากการจัดอันดับ US News Ranking

#17

จำนวนสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่ Cornell

100

อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณะใน Cornell

9:1

สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติใน Cornell

25%

สัดส่วนนักศึกษา Cornell ที่พักในวิทยาเขต

50%

เงินเดือนเริ่มต้นโดยเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาจาก Cornell

$60,000 USD

จำนวนทีมกีฬาของมหาวิทยาลัย Cornell

37

ความยากในการสมัครเรียนที่ Cornell

แม้ว่าจะไม่ดุเดือดเท่ามหาวิทยาลัยอื่นใน Ivy League แต่การเข้าเรียนที่ Cornell ก็ยังค่อนข้างยากด้วยอัตราการตอบรับประมาณ 10%

background image

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝันของคุณ พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

background image

รับชมวิดีโอเพิ่มเติม

Slide 1 of 3
  • Big Questions Ep. 30: Cornell
  • A Day in the Life: Cornell Animal Science Student
  • A Day in the Life: Cornell Architecture Student
background image

6 สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ทัวร์เสมือนจริงของ Cornell University

background image

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง

Cornell University เป็นศูนย์กลางของผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียง นักดนตรี และอื่นๆ มาเป็นเวลานาน นักพันธุศาสตร์เซลล์เจ้าของรางวัลโนเบล Barbara McClintock ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาพฤกษศาสตร์ที่ Cornell ในขณะที่ศิษย์เก่า Toni Morrison ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม รวมไปถึงศิษย์เก่าคนอื่นๆ ได้แก่ อดีตนักบินอวกาศของ NASA, Mae Carol Jemison, ผู้พิพากษาศาลฎีกา Ruth Bader Ginsburg ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Cornell และนักแสดงรางวัล Emmy Award, Jimmy Smits

Notable alumni graphic
background image

Crimson blog

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวการรับสมัครของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา การเตรียมสอบ กิจกรรมนอกหลักสูตร บทความและการสัมภาษณ์ ไปจนถึงชีวิตในมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเพื่อทำความฝันของคุณให้ยิ่งใหญ่!

Our blog
background image

ค้นหามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่เหมาะกับคุณที่สุด

คุณอาจสนใจสถาบันเหล่านี้: