Top 3 คณะที่นักเรียนไทยสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ US & UK

15/02/20244 minute read
Top 3 คณะที่นักเรียนไทยสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ US & UK

มุมมองทางวิชาการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของสาขาวิชาที่นักเรียนจากประเทศไทยเลือกสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจของนักเรียนและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกวิชาชีพ ณ ปัจจุบัน และนี่คือ 3 สาขาวิชาที่ได้กลายมาเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของนักเรียนจากตัวเลือกสาขาวิชามากมาย

สาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเริ่มมีมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กระแสนี้ได้จุดชนวนความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทักษะด้านไอทีในหลาย ๆ อุตสาหกรรม การพัฒนาต่าง ๆ ที่พึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความมั่นคงทางไซเบอร์ และวิทยาการและการจัดการข้อมูล ได้ขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความสนใจในสาขาวิชาเหล่านี้ นวัตกรรมและขอบเขตอาชีพที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดของสาขาวิชาสายเทคโนโลยีนี้ ยังคงดึงดูดนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาการเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่มีวันสิ้นสุด

Blog Banner
Blog Banner

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

แนวโน้มที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่าน ๆ มา คือความสนใจที่มากขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อัตราประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย และผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้นักเรียนสนใจในการศึกษาด้านการแพทย์, การพยาบาล, เทคโนโลยีชีวภาพ, เภสัชกรรม และสาธารณสุขมากขึ้นอย่างชัดเจน ความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อชีวิตคน และโอกาสที่หลากหลายในการเติบโตทางอาชีพ ทำให้สาขาด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

สาขาวิชา: ธุรกิจและการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยังคงดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง โดยเสน่ห์ของการเป็นผู้ประกอบการควบคู่ไปกับทักษะที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายคือปัจจัยหลักที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นในสาขาวิชาการเงิน, การตลาด, การจัดการ และการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ โอกาสในการนำมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้บทบาทการเป็นผู้นำ การเริ่มต้นประกอบกิจการ และความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการค้ายังมีส่วนช่วยในการดึงดูดนักเรียนจำนวนมากให้มีความสนใจในสาขาวิชานี้อีกด้วย

โดยสรุป

สาขาส่วนใหญ่ที่นักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงผลจากของความต้องการทางสังคม ตลาดแรงงาน และความมุ่งมั่นของตัวนักเรียนเองในการสร้างเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และธุรกิจและการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ เป็นสัญญาณที่เห็นได้ชัดของการแสวงหาทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง, ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม, และรับมือกับความท้าทายที่อาจจะพบเจอในอนาคต

ในการแข่งขันทั่วโลกทุกวันนี้ เราได้วิเคราะห์การตัดสินใจที่น่าสนใจของนักเรียนไทยในการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ความสนใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และธุรกิจและการจัดการการเป็นผู้ประกอบการที่มากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก สาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกโอกาสต่าง ๆ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ โดยการเปิดรับสาขาวิชาเหล่านี้ นักเรียนไทยจะไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยังได้เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมที่ล้ำหน้าอีกด้วย ที่ Crimson Thailand พวกเราเชื่อว่าเส้นทางนี้จะปูทางให้นักเรียนของเราให้มีความเป็นเลิศ โดยการเตรียมตัวให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเพียงพอต่อสาขาที่พวกเขาตั้งใจเข้าเรียนต่ออีกด้วย กระแสความสนใจด้านวิชาการไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องการเตรียมตัวนักเรียนของเราให้เป็นผู้นำในสาขาที่พวกเขาสนใจ ที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในระดับสากล

- ภานุวัฒน์ เหลืองรัชนี ผู้อำนวยการ Crimson Education ประเทศไทย

What Makes Crimson Different