background image

Our US & UK Admissions Results Are In! 🎉🎓

Crimson celebrates another year of record-breaking success!

With another year of record-breaking admissions success, our students have already secured acceptances to all eight Ivy League universities, Oxford, Cambridge, Stanford, MIT, UCL, LSE, King’s College London, Duke, UChicago, Johns Hopkins, USC, NYU, and many more prestigious institutions.

Crimson Students

นักเรียน Crimson มีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต้องการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 7 เท่า!

Crimson คือที่ปรึกษาการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในสหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร ด้วยการวางแผนโปรแกรมเป็นรายบุคคลทำให้นักเรียนของเราได้เข้าเรียนใน Ivy League, Oxford, Cambridge และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ

การตอบรับจากมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League

การตอบรับจาก Oxford และ Cambridge

การตอบรับจากมหาวิทยาลัย Top 50 ในสหรัฐอเมริกา

1,800+

การตอบรับจากมหาวิทยาลัย Top 10 ในสหราชอาณาจักร
background image

รู้จักเรา

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่นคือที่ปรึกษาการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดระดับโลก ด้วยอัตราแนวโน้มการตอบรับกว่า 7 เท่าจากมหาวิทยาลัยในIvy League, Oxford, Cambridge และอื่นๆอีกมากมาย

บริการของเราอยู่บนแนวคิดที่ว่านักเรียน **ทุกคน **ควรได้รับการสนับสนุนเป็นรายบุคคลใน ทุกด้าน ของการสมัครเข้าเรียน เริ่มต้นจากกลยุทธ์การเลือกมหาวิทยาลัย การเตรียมตัวสอบ การเขียนจดหมาย/บทความแนะนำตัว การสร้างผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตร ไปจนถึงการเตรียมพร้อมสอบสัมภาษณ์

ติวเตอร์และที่ปรึกษาของเราล้วนเป็นกลุ่มคนชั้นยอด ประกอบด้วยศิษย์ปัจจุบัน หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Stanford, Princeton, UCLA, Columbia, MIT, Oxford และอื่น ๆ จึงมีประวัติทางวิชาการและกิจกรรมที่น่าสนใจเหนือกว่าติวเตอร์หรือที่ปรึกษาอื่นๆในโลก

As Seen In Svg

who we are - crimson education

บริการของเรา

University Admissions Support
ดูแลการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย

การดูแลอย่างรอบด้านสำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตามเป้าหมาย ความสนใจและรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละท่าน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

High School Tutoring
เรียนติวออนไลน์

ด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ถึงหกปี คริมสันได้พัฒนาศิลปะการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์จนได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

College Sports Recruitment
แนะนำการสมัครเข้าทีมกีฬามหาวิทยาลัย

ทีมเฉพาะทางด้านกีฬาของเราจะช่วยแนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนนักกีฬาโดยพิจารณาจากความสามารถด้านกีฬา วิชาการ คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยและความชอบความสนใจของนักเรียน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Med School Admissions Support
ดูแลการสมัครเข้าโรงเรียนแพทย์

MedView เป็นองค์กรแนะแนวการเรียนต่อโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ติวเตอร์และที่ปรึกษาของ MedView สามารถสร้างโอกาสการตอบรับจากโรงเรียนแพทย์ให้แก่นักเรียนในอัตราสูงสุดถึง 500%

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Educational Tours
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

จาก NASA ไปถึงการประชุมสหประชาชาติจำลองของHarvard ทีมวิจัยหุ่นยนต์ของOxfordไปจนถึงวิทยาเขตอันกว้างใหญ่ของStanford คริมสันทัวร์ได้เชื่อมโยงนักเรียนที่สนใจด้านเดียวกันจากทั่วโลกผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Crimson Rise
คริมสัน ไรส์

หลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนอายุ 11-14 ปี คริมสัน ไรส์เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

background image

การทำงานของคริมสัน

ขั้นตอนการจัดแนวทางช่วยเหลือนักเรียนของเราให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกมีลำดับดังนี้
01. Crafting an Initial, Highly Individualised Plan
ขั้นที่ 01
02. Meeting Your Educational Coordinator
ขั้นที่ 02
03. Planning With Your Crimson Strategist
ขั้นที่ 03
01. Crafting an Initial, Highly Individualised Plan
ขั้นที่ 04
Slide 1 of 4
 • Process 01 - Crimson Education

  01. เริ่มต้นวางแผนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

  ระหว่างการประเมินขั้นต้นกับทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการของเรา ท่านจะมีโอกาสเรียนรู้จากความรู้ความชำนาญของที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ต้องการ หลังจากที่ปรึกษาของท่านได้รับข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น อายุ สถานะการเรียนและความชอบความสนใจของท่าน ที่ปรึกษาของเราจะเริ่มต้นสร้างแผนรายบุคคลและแนะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการเดินทางกับคริมสัน

 • Process 02 - Crimson Education

  02. พบผู้ประสานงานการศึกษา

  ผู้ประสานงานการศึกษาของนักเรียนจะเป็น "ศูนย์รวม" ของการจัดการตารางเรียนและอื่นๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนจัดการสิ่งต่างๆในระหว่างการร่วมงานกับคริมสัน ผู้ประสานงานการศึกษามีหน้าที่ประสานงานการทำนัดติวเตอร์และที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือภาคปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับการแนะนำจากทีมงานคริมสัน รวมถึงทำหน้าที่เป็นศูนย์การติดต่อสื่อสารสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

 • Process 03 - Crimson Education

  03. วางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการสมัคร

  ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการสมัครจะทำหน้าที่เป็น "กัปตัน" ของแผนการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน ที่จะช่วยในการร่วมกันสร้างรายชื่อมหาวิทยาลัยเป้าหมายและแผนการที่จำเป็นอื่นๆ รวมถึงกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมและการสมัครส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการสมัครจะช่วยรวบรวมทุกส่วนของข้อมูลประวัติของนักเรียนเข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและการสมัครสมบูรณ์ที่สุด

 • 04. Working With Your Crimson Team

  04. ร่วมมือกับทีมงานคริมสัน

  ระบบอัลกอริทึมเฉพาะทางของคริมสันจะจับคู่นักเรียนกับทีมที่เหมาะสมจากคุณสมบัติเป้าหมายทางวิชาการ แรงจูงใจและรูปแบบการเรียนรู้ ทีมงานของท่านจะประกอบด้วย ติวเตอร์ที่เป็นผู้มีคะแนนสอบมาตรฐานสูง ที่ปรึกษากิจกรรมนอกหลักสูตรผู้ซึ่งมีประวัติผลงานสะท้อนถึงผลกระทบในระดับนานาชาติ ที่ปรึกษาด้านการเขียนเรียงความผู้ซึ่งผ่านการตอบรับจากฮาร์วาร์ด ออกซ์ฟอร์ดและอื่นๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมภาษณ์ผู้ซึ่งจะช่วยให้ท่านพร้อม/มั่นใจกับการสัมภาษณ์เข้าเรียน

ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการสมัครของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเราเปรียบเป็น "กระดูกสันหลัง" ของเส้นทางการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักรของนักเรียน เป็นผู้ช่วยชี้แนะการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม (ในแง่ของความปลอดภัย ความเหมาะสมกับนักเรียน และโอกาสความเป็นไปได้) และสร้างกลยุทธ์ที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษา นักยุทธศาสตร์ของเรามีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการทำให้นักเรียนกว่า 95% ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 แห่งจาก 5 อันดับแรกที่เลือก

left carousel image right carousel image
background image
Bluebelle

Bluebelle C. Yale University Class of 2024

Play Button Crimson Education

Hear about our students' journey
Annie

Sarah G. University of St Andrews Class of 2022

Play Button Crimson Education

Watch Sarah's journey
Dan

Dan B. Harvard University Class of 2023

Play Button Crimson Education

Hear about our students' journey
Ryan

Nathan H. University of Pennsylvania Class of 2021

Play Button Crimson Education

Hear about our students' journey
เปรียบเทียบผลลัพธ์ของนักเรียนคริมสัน!
มหาวิทยาลัยอัตราการรับสมัครนักเรียนทั่วไปอัตราการรับสมัครนักเรียนคริมสัน
Harvard University3.19%17%
Stanford University~4.0%12%
MIT4.0%12%
Yale University4.4%12%
Columbia University3.7%29%
Princeton University~4.0%22%
University of Chicago~6.2%44%
University of Pennsylvania~4.7%32%
Duke University6.2%44%
Johns Hopkins University6.5%39%
Brown University5.5%29%
Northwestern University7.0%30%
Dartmouth College6.2%26%
Cornell University~8.7%21%
Rice University9.3%44%
UCLA~9.7%42%
UC Berkeley~11.8%40%

Scroll down in the table to see more

background image

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น: กลไกขับเคลื่อนพรสวรรค์สำหรับอัจฉริยะของโลก

ที่คริมสัน เราไม่เพียงมองการศึกษาว่าเป็นเครื่องมือนำความก้าวหน้าและเติมเต็มชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ความรู้ความสามารถของนักเรียนได้เข้าถึงศักยภาพของตัวเองในระดับนานาชาติ

ปีแล้วปีเล่าที่เราได้เฝ้ามองนักเรียนของเราสร้างอิทธิพลต่อโลกของพวกเขา ครั้งหนึ่งพวกเขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ขยันและทะเยอทะยาน ขณะนี้พวกเข้ากำลังทำงานให้กับกองทุนป้องกันความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการลงทุน องค์กรนาซ่า บริษัทกฎหมาย โรงพยาบาลระดับชั้นนำของโลก หรือแม้กระทั่งเป็นผู้เข้ารอบการแข่งขันเทนนิสนระดับโลกอย่าง US Open และ French Open

พรสวรรค์ของนักเรียนของเรานี้ไม่มีขอบเขต แต่ที่ปรึกษาและทีมงาน ติวเตอร์และนักยุทธศาสตร์ของคริมสันจะเป็นผู้ช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพรสวรรค์และปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขาออกมา

ไม่ต้องกล่าวว่าเราภาคภูมิใจในตัวนักเรียนของเราและประทับใจในความสำเร็จของพวกเขามากแค่ไหนในแต่ละปี ศิษย์เก่าของเราเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อคุณสร้างและทำตามความฝันของคุณโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่นจะช่วยคุณบรรลุเป้าหมายที่สูงที่สุดให้ได้

Placeholde-Crimson Education Web_Graphics_Medium 584px x 472px
Blog Banner
Blog Banner

บทความ วิดีโอและข่าวล่าสุด

background image

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในฝันของคุณ พูดคุยกับที่ปรึกษาของคุณวันนี้