Logo of Crimson Education
background image

Hồ sơ ứng tuyển ẤN TƯỢNG từ “cái nhìn đầu tiên”!

Bạn đang tìm kiếm cách xây dựng một bộ hồ sơ học thuật tiềm năng và một chiến thuật học tập hiệu quả đáp ứng mọi tiêu chí mà các ĐH hàng đầu thực sự tìm kiếm?

Vậy eBook này là khởi đầu hoàn hảo cho bạn!

Crimson Education ebook mockup

Học cách xây dựng hồ sơ học thuật đạt "chuẩn"

Nhận ngay eBook mới nhất để khám phá cách nâng cấp hồ sơ ứng tuyển cạnh tranh vào các ĐH hàng đầu ở Mỹ:

  • High school transcripts - Bảng điểm Trung học
  • Grade Point Average (GPA) - Điểm trung bình
  • Advanced Placement (AP) curriculum - Chương trình AP
  • Standardized tests: the SAT and ACT - Bài thi chuẩn hóa
  • International curriculums - Chương trình quốc tế
Crimson Education ebook mockup

Khám phá ebook miễn phí!

Tải ngay ebook miễn phí!

▾ chọn...

Tôi đồng ý với điều khoản bảo mật.