Logo of Crimson Education
background image

Xây dựng Hoạt động Ngoại khóa lãnh đạo Chinh phục Đại học Top ở Mỹ

Hoạt động ngoại khóa là yếu tố quan trọng, có thể làm cho bộ hồ sơ ứng tuyển của bạn nổi bật hơn!

Bật mí lợi ích của các hoạt động ngoại khóa và những ý tưởng để bắt đầu xây dựng và tăng tốc bộ hồ sơ hoạt động ngoại khóa hoàn hảo, chinh phục các Giám Đốc Tuyển Sinh các Đại học hàng đầu!

Crimson Education

Hoạt động ngoại khóa. Chìa khóa thành công!

Các Giám Đốc Tuyển Sinh thường nhìn vào hồ sơ ứng tuyển của học sinh một cách toàn diện. Đặc biệt, trong những năm gần đây, điều mà ban tuyển sinh quan tâm là nhìn thấy vai trò lãnh đạo của học sinh trong những hoạt động ngoại khóa bên ngoài trường học!

Vậy nên, đây là chiến lược xây dựng một “profile” hoạt động ngoại khóa gây ấn và “đủ chuẩn” các trường hàng đầu nước Mỹ?

Các chuyên gia của Crimson sẽ lên chiến lược cùng bạn! Tải ngay eBook và khám phá:

  • Tại sao Hoạt động ngoại khóa quan trọng?!
  • Nên bắt đầu xây dựng hồ sơ hoạt động ngoại khóa từ đâu và thế nào?
  • Chiến lược trình bày các hoạt động trong bộ hồ sơ Common App
  • Câu chuyện thành công của các học sinh Crimson có những hoạt động ngoại khóa nổi bật.
Stanford and Yale students

BẬT MÍ NỘI DUNG CỦA EBOOK!

Tải ngay eBook miễn phí!

▾ chọn...

Tôi đồng ý với điều khoản bảo mật