Logo of Crimson Education
background image

ผู้นำ สมาชิกคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและนักลงทุนของเรา

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น – ขับเคลื่อนโดยผู้นำระดับโลกด้านการศึกษา ธุรกิจและเทคโนโลยี

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยชาวนิวซีแลนด์ Jamie Beaton, Fangzhou Jiang และ Sharndre Kushor ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายและความสำเร็จทางวิชาการของตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนคนอื่น ๆ บรรลุเป้าหมายการเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละคน

ด้วยวิสัยทัศน์ในการปรับความเท่าเทียมกันของสนามแข่งขันการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและการช่วยเหลือการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีการศึกษาที่ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 22 ทีมงานเล็ก ๆ จึงเติบโตเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคริมสันยังคงดึงดูดผู้ที่ได้รับการยอมรับ ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์มากที่สุดระดับโลกในด้านการศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยีและการร่วมทุนในฐานะสมาชิกคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ว่าการและนักลงทุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหารและทีมที่ปรึกษาที่เป็นแรงขับเคลื่อนคริมสัน และนักลงทุนผู้ทรงคุณค่าของเราด้านล่าง

Who we are

คณะกรรมการของเรา

ที่ปรึกษาของเรา

คณะกรรมการ CGA

นักลงทุนของเรา

ที่คริมสันเราโชคดีที่มีนักลงทุนที่ชื่นชมคุณค่าของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิต และความต้องการที่จะพัฒนาแนวทางการศึกษาระดับโลก นักลงทุนของเรามีตั้งแต่บุคคลที่ประสบความสำเร็จ ไปจนถึงบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งได้ตัดสินใจเพิ่มคริมสันเข้าไปในพอร์ตการลงทุนซึ่งรวมถึงองค์กรชั้นนำของโลกต่างๆ เช่น Facebook, Airbnb, LinkedIn, Quora, Eventbrite, Stripe และอื่น ๆ

สถาบันการลงทุนของเรา

บริษัทชั้นนำระดับโลกอื่นๆที่นักลงทุนของเราได้ร่วมลงทุน

Follow Us